DANH BẠ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

1. Kế hoạch Cầu bến (Tàu / Sà Lan)/ Mr. Thế 037 249 813

2. Phòng kinh doanh/ Mr. Vũ 0903869924  

3. Trung Tâm Điều độ Khai Thác/ Trưởng ca Hotline: 0868 468 050

4. Phòng Thương Vụ / Ms. Cẩm: 0988 448 453

5. Ban Dịch vụ kho bãi, đóng rút / Mr. An: 0909 325 607

6. Phòng Công Nghệ Thông tin / Mr. Vang: 0901922022

- Cảng Điện Tử:  http://eport.sp-itc.com.vn

- Truy vấn cont: http://tracking.sp-itc.com.vn