DANH BẠ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Khách hàng quan tâm, có nhu cầu sử dụng dịch vụ của ITC hoặc đang sử dụng của dịch vụ ITC có thể liên hệ ngay với các số điện thoại sau:

1. Các dịch vụ liên quan đến tàu

- Trung tâm khai thác tàu: Mr. Phong 0907255599 

 

2. Các dịch vụ tại cảng

- Phòng kinh doanh: Mr. Vũ 0903869924 hoặc hotline 0868 468 050 

 

3. Phòng Khai Thác

- Hotline: +(8428) 3827 3083

 

4. Thương Vụ 

- Mr. Thi: 0918 495 179

 

5. Các dịch vụ kho bãi, đóng rút:

- Mr. An: 0909 325 607

 

6. Phòng Công Nghệ Thông tin 

- Cảng Điện Tử:  http://eport.sp-itc.com.vn

- Truy vấn cont: http://tracking.sp-itc.com.vn

- Mr. Vang: 0901922022