ITC hiện đang khai thác nhiều bến phao bao gồm:

- 2 bến phao 40.000 DWT tại Soài Rạp

- 2 bến phao 40.000 DWT tại Cát Lái

- 2 bến phao 30.000 DWT đối diện Cảng container quốc tế SP-ITC

Khách hàng có nhu cầu phao vui lòng liên hệ: