QUY TRÌNH THANH LÝ HẢI QUAN TỰ ĐỘNG HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CẢNG SP-ITC

 I. THÔNG TIN KHAI BÁO HẢI QUAN TẠI CẢNG SP-ITC

Mã Cảng: VNITC / Tên rút gọn: CẢNG CONT SPITC / Tên đầy đủ: Cảng Container Quốc tế SP-ITC

II. ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU

Bước 1: KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN TRÊN WEBSITE: eport.sp-itc.com.vn

Bước 2: TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG SẼ ĐƯỢC BỘ PHẬN HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CỦA CẢNG KÍCH HOẠT NGAY SAU KHI QUÝ KHÁCH HÀNG HOÀN TẤT VIỆC ĐĂNG KÝ.

Bước 3: KHÁCH HÀNG ĐĂNG NHẬP VÀO WEBSITE : eport.sp-itc.com.vn VỚI TÀI KHOẢN ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT.

Bước 4: KHÁCH HÀNG KHAI BÁO TỜ KHAI TRÊN WEBSITE : eport.sp-itc.com.vn VỚI TÀI KHOẢN ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT.

 • Nhập mã doanh nghiệp
 • Số Tờ Khai (Trường hợp 1 cont nhiều tờ khai cần phải nhập đủ số lượng tờ khai)
 • Mã Hải quan
 • Ngày Tờ khai
 • Đăng Ký

Bước 5: KHÁCH HÀNG KIỂM TRA TÌNH TRẠNG TỜ KHAI VÀ VIỆC VÀO SỔ TÀU :

 • Vào Website và đăng nhập bằng Tài khoản đã được kích hoạt.
 • Vào Vessel Record Book.
 • Chọn ngày kiểm tra tờ khai (from date ……to date).
 • Chọn hãng tàu (OprID).
 • Tìm kiếm (Search).
 • Kiểm tra Tờ khai theo số Container (view all).

III. ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU

Bước 1: KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN TRÊN WEBSITE: eport.sp-itc.com.vn

Bước 2: TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG SẼ ĐƯỢC BỘ PHẬN HẢI QUAN TỰ ĐỘNG CỦA CẢNG KÍCH HOẠT NGAY SAU KHI QUÝ KHÁCH HÀNG HOÀN TẤT VIỆC ĐĂNG KÝ.

Bước 3: KHÁCH HÀNG ĐĂNG NHẬP VÀO WEBSITE : eport.sp-itc.com.vn VỚI TÀI KHOẢN ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT.

Bước 4: KHÁCH HÀNG KHAI BÁO TỜ KHAI TRÊN WEBSITE: eport.sp-itc.com.vn VỚI TÀI KHOẢN ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT.

 • Nhập mã doanh nghiệp
 • Số Tờ Khai
 • Mã Hải quan
 • Ngày Tờ khai
 • Gửi lệnh Giao hàng (D/O) bằng hình ảnh
 • Đăng Ký

Bước 5: KHÁCH HÀNG KIỂM TRA TÌNH TRẠNG TỜ KHAI VÀ VIỆC VÀO SỔ TÀU :

 • Vào Website : tracking.sp-itc.com.vn
 • Nhập số Container.
 • Vào mục tìm Kiếm : ( )
 • Nếu thấy báo “Đã thanh lý Hải quan” thì có thể xuống Cảng làm thủ tục lấy hàng.
 • Nếu thấy báo “Chưa thanh lý Hải quan” thì liên hệ với Cảng SP-ITC để xử lý. 

 

IV. GIẢI QUYẾT CÁC VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC

Nếu Quý Khách hàng cần thêm thông tin hoặc sự hỗ trợ xin vui lòng liên hệ với Cảng SP-ITC/ Phòng Chăm sóc khách hàng:

Nguyễn Thái Hà (Mr.)

Tel : 028 37315033 / Mob: +84 914 914 649 / Email: hant@itccorp.com.vn