Thông báo tuyển dụng:

1. Nhân viên bộ phận Sales & Marketing (Hạn chót nộp hồ sơ : 30/6/2019): xem thông tin chi tiết ở đây