Cảng vụ được trao quyền xử phạt xe chở quá tải

20/08/2016 - 17:32 (GMT+7)

Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Hàng không, Cảng vụ Đường thủy... được quyền xử phạt xe chở quá tải tới 8 triệu đồng.

2

Cảng vụ có thẩm quyền phạt xe quá tải lên đến 8 triệu đồng (ảnh minh họa)

Đây là quy định mới được bổ sung vào Nghị định 46 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thay thế Nghị định số 171 và Nghị định số 107 vừa chính thức có hiệu lực từ 1/8.

Cụ thể, Khoản 6 Điều 70 về phân định thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt quy định: Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đường sắt, hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm l Khoản 2, Điểm e Khoản 4 Điều 28 của Nghị định này.

Cụ thể, Điểm a Khoản 1 Điều 28 quy định: Phạt tiền từ 500.000 – 1 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1 - 2 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) vượt quá trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 10-50%.

Điểm l Khoản 2 Điều 28 quy định: Phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 2 - 4 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) vượt quá trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 50-100%.

Điểm e Khoản 4 Điều 28 quy định: Phạt tiền từ 3 – 4 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 – 8 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) vượt quá trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 100%.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho rằng, việc bổ sung hành vi này nhằm kịp thời ngăn chặn và kiểm soát tải trọng xe ngay tại đầu nguồn xếp hàng, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát tải trọng xe. Hơn nữa, đây cũng là một trong những hành vi vi phạm quy tắc quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra trong địa bàn thuộc quyền quản lý của Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa, Cảng vụ hàng không.

Do đó, việc bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa, Cảng vụ hàng không đối với hành vi xếp hàng hóa lên xe ô tô vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông của xe tại khu vực các cảng là phù hợp với tình hình thực tế và có đầy đủ cơ sở pháp lý.