QUY TRÌNH THANH LÝ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CẢNG SP-ITC

 

 1. THÔNG TIN KHAI BÁO HẢI QUAN TẠI CẢNG SP-ITC.

- Mã Cảng           : VNITC

- Tên rút gọn      : CẢNG CONT SPITC

- Tên đầy đủ      : Cảng Container Quốc tế SP-ITC

 

 1. ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU

 BƯỚC 1 : KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢNTRÊN WEBSITE: eport.sp-itc.com.vn

 BƯỚC2: TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG SẼ ĐƯỢC BỘ PHẬN HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CỦA CẢNG KÍCH HOẠT NGAY SAU KHI QUÝ KHÁCH HÀNG HOÀN TẤT VIỆC ĐĂNG KÝ.

 BƯỚC3: KHÁCH HÀNG ĐĂNG NHẬP VÀO WEBSITE : eport.sp-itc.com.vn VỚI TÀI KHOẢN ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT.

 BƯỚC 4:HÁCH HÀNG KHAI BÁO TỜ KHAI TRÊN WEBSITE : eport.sp-itc.com.vn

VỚI TÀI KHOẢN ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT.

 • Nhập mã doanh nghiệp
 • Số Tờ Khai ( Trường hợp 1 cont nhiều tờ khai cần phải nhập đủ số lượng tờ khai)
 • Mã Hải quan
 • Ngày Tờ khai
 • Đăng Ký

 

BƯỚC 5: KHÁCH HÀNG KIỂM TRA TÌNH TRẠNG TỜ KHAI VÀ VIỆC VÀO SỔ TÀU :

 • Vào Website và đăng nhập bằng Tài khoản đã được kích hoạt.
 • Vào Vessel Record Book.
 • Chọn ngày kiểm tra tờ khai(from date ……to date).
 • Chọn hãng tàu (OprID).
 • Tìm kiếm (search).
 • Kiểm tra Tờ khai theo số Container (view all).

 

 1. ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU

 BƯỚC 1 : KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN TRÊN WEBSITE: eport.sp-itc.com.vn

 BƯỚC 2: TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG SẼ ĐƯỢC BỘ PHẬN HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CỦA CẢNG KÍCH HOẠT NGAY SAU KHI QUÝ KHÁCH HÀNG HOÀN TẤT VIỆC ĐĂNG KÝ.

 BƯỚC 3: KHÁCH HÀNG ĐĂNG NHẬP VÀO WEBSITE : eport.sp-itc.com.vn VỚI TÀI KHOẢN ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT.

 BƯỚC 4 : KHÁCH HÀNG KHAI BÁO TỜ KHAI TRÊN WEBSITE: eport.sp-itc.com.vn

VỚI TÀI KHOẢN ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT.

 • Nhập mã doanh nghiệp
 • Số Tờ Khai
 • Mã Hải quan
 • Ngày Tờ khai
 • Gửi lệnh Giao hàng (D/O) bằng hình ảnh
 • Đăng Ký

 

BƯỚC 5: KHÁCH HÀNG KIỂM TRA TÌNH TRẠNG TỜ KHAI VÀ VIỆC VÀO SỔ TÀU :

 • Vào Website : tracking.sp-itc.com.vn
 • Nhập số Container.
 • Vào mục tìm Kiếm : ( )
 • Nếu thấy báo “Đã thanh lý Hải quan” thì có thể xuống Cảng làm thủ tục lấy hàng.
 • Nếu thấy báo “Chưa thanh lý Hải quan” thì liên hệ với Cảng Sp-ITC để xử lý.

 

 1. GIẢI QUYẾT CÁC VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC

      - Nếu Quý Khách hàng cần thêm thông tin hoặc sự hỗ trợ xin vui lòng liên hệ với Cảng SP-ITC : Nguyễn Thái Hà (Mr.), Điện thoại trực tiếp : 028 37315033, Mob: +84 914 914 649,          Email: hant@itccorp.com.vn