Cơ sở vật chất, thiết bị ở SP - ITC đều được trang bị hoàn toàn mới, hiện đại và đạt quy chuẩn công nghệ cao. Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau: