Nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ, gia tăng sức cạnh tranh, phát triển ổn định, bền vững, chiến lược kinh doanh trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 của ITC CORP là phấn đấu trở thành Nhà vận tải hàng và dịch vụ kho bãi bến cảng mạnh có thương hiệu trong khu vực Tp.HCM và Quảng Ninh – Việt Nam.

Theo đó, ITC CORP sẽ tập trung đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực để thực hiện thành công chiến lược tăng tốc phát triển, trong đó tập trung vào 05  lĩnh vực dịch vụ mũi nhọn có thế mạnh là dịch vụ vận tải nguyên liệu cho các nhà máy xi măng và các nhà máy nhiệt điện; dịch vụ căn cứ cảng; Dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ đại lý & môi giới hàng hải; dịch vụ giao nhận vận tải đa phương thức; …