Để bảo đảm công tác lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng container quốc tế SP-ITC riêng và khu vực Q9-Q2 TPHCM nói chung, công ty tập trung vào 2 dự án sau:

- Tiếp tục đầu tư phát triển giai đoạn 2 cảng theo quy hoạch được phê duyệt.

- Tập trung nguồn vốn cho dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh.

(Tham khảo bài viết: http://itccorp.com.vn/Tin-ve-ITC/Duyet-de-xuat-mo-rong-duong-Nguyen-Duy-Trinh.itc )