Vận tải thủy được coi là một thế mạnh của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế. Hiện nay chúng tôi đang quản lý và khai thác 2 chiếc sà lan với tổng sức chở 320 teus/lượt. Hiện tại chúng tôi đã đang chuyên chở hàng hóa container tại khu vực Cát Lái, Tân Cảng, các ICD khu vực Thủ Đức, và các cảng nước sâu khu vực Cái Mép - Thị Vải