1.  Cảng SP-ITC:  0868 468 050 (Trực ban Trung tâm Điều độ  - phụ trách chung 24/24)

 

-       Thương vụ / thanh lý Hải quan hàng nhập

028 37315050 – số nhánh: 306

-       Kế hoạch Cầu bến

028 37315050 – số nhánh: 505

-       Kế hoạch Tàu

028 37315050 – số nhánh: 506

-       Kế hoạch Bãi

028 37315050 – số nhánh: 507

-       Thanh lý Hải quan hàng xuất

028 37315050 – số nhánh: 502

-       Đóng rút hàng/kiểm hóa

0909 325 607 (Mr. An)

-       Quản lý rỗng

0868 061 819 (Hotline 24/24)

 

2.  Hotline Chăm sóc khách hàng:   0944685050