1. Qui trình Giao nhận container:

2. Qui trình khai thác hàng Quá khổ (OOG)

3. Qui trình khai thác Hàng Nguy hiểm (DG):

4. Qui trình Giao hàng nhập theo Vận đơn (Bill of Lading): Xem tại đây