Hệ thống quản lý Cảng (Terminal Operation System - TOS) 
1. Tự động lên kế hoạch bến, bãi container, xếp/dỡ hàng hóa lên/xuống tàu, xuất hóa đơn linh hoạt và nhanh chóng
2. Hệ thống máy tính cầm tay không dây để quản lý bãi theo thời gian thực.
3. Phân hệ EDI (Electronic Data Interchange): trao đổi dữ liệu thông tin điện tử với các hãng tàu.
4. Cho phép kết nối truy cập từ xa từ văn phòng các hãng tàu đến hệ thống của SP-ITC.
5. Hệ thống theo dõi trực tuyến: dịch vụ tàu trên thời gian thực tế, lịch trình tàu, tình trạng container và thủ tục hải quan.