Căn cứ Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ giao thông Vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước Cảng biển.

Cảng Container Quốc Tế SP-ITC niêm yết Đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền & Biểu Giá dịch vụ thu gom xử lý chất thải:

1. Công ty TNHH MTV Đóng Tàu & Thương Mại PETROLIMEX (chi tiết xem tại đây)

2. Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 2